×
×
GENEL DUYURULAR
Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşecek Aday Öğrenciler için Kurumsal Akreditasyon ve Program Akreditasyonu Hakkında Bilgilendirme Notu
HIZLI ERİŞİM

HABERLER
Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşecek Aday Öğrenciler için Kurumsal Akreditasyon ve Program Akreditasyonu Hakkında Bilgilendirme Notu

2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun 15 numaralı sütununda yükseköğretim kurumlarına ve programlara ilişkin akreditasyon bilgileri yer almaktadır. Üniversitenin adının bulunduğu satırda “YÖKAK” ifadesinin bulunması ilgili üniversitenin Kurumsal Akreditasyona sahip olduğunu gösterirken; yükseköğretim programlarının bulunduğu satırda yer alan MÜDEK, VEDEK, TEPDAD vb. ifadeler ilgili programın Program Akreditasyonuna sahip olduğunu göstermektedir. Kurumsal akreditasyon yükseköğretim kurumunun bütünüyle (liderlik, yönetim, eğitim, araştırma, toplumsal katkı gibi faaliyet alanlarının tümü için) kalite değerlendirmesini ortaya koyarken; program akreditasyonu ilgili öğretim programının kalite güvencesi değerlendirmesini ortaya koymaktadır.

Kurumsal Akreditasyon Nedir?

Kalite güvencesi, en basit biçimiyle; bir yükseköğretim kurumunun amaç, hedefler ve politikalarının gerçekleşmesini güvence altına almak için kurduğu sistem, süreç ve mekanizmaları ifade etmektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu; Türkiye’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının temel faaliyetlerini (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı) kalite güvencesi sistemi bağlamında kurumsal düzeyde değerlendirerek ilgili yükseköğretim kurumu hakkında bir kurumsal akreditasyon kararı vermektedir.

Kurumsal Akreditasyon Programı YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler ile gerçekleştirilmektedir. Bu ölçütleri yeterli düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına 5 yıl süreyle tam akreditasyon, kısmi düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon verilmektedir. YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgileri YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon belgesi almış bir yükseköğretim kurumu temel faaliyet alanlarında vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturmuştur; bunların önemli bir bölümünü iyi biçimde çalıştırmakta, izlemekte ve iyileştirmektedir. Bu bağlamda karar alma mekanizmalarına tüm iç ve dış paydaşlarının katılımını önemsemekte, öğrenci geri bildirimlerini özellikle dikkate almakta ve karar alma süreçlerine yansıtmaktadır. Öğretim programlarını bilgi çağının gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncellemekte, program-ders uyumunu, öğrenci iş yükü dengesini, programların yürütülmesini ve ölçme değerlendirme süreçlerini izlemektedir. Öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterliklerini sürekli biçimde geliştirmek için çalışmaktadır. Kurumun araştırma yetkinliklerini öğrenci katılımı, doktora ve doktora sonrası olanaklar, ayrıca araştırmacı yetkinliği gibi boyutları düşünerek sürekli geliştirmektedir. Toplumsal katkı faaliyetlerini sistematik biçimde ele almakta; kaynaklar ve çeşitlilik gibi unsurları gözeterek iyileştirmektedir.

Detaylı bilgi ve Kurumsal Akreditasyon Raporları için:

https://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/kurumsal-akreditasyon-programi-nedir

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/Kurumsal_Dis_Degerlendirme_ve_Akreditasyon_Olcutleri_Surum_3.0.pdf

https://yokak.gov.tr/raporlar/akredite-olan-kurumlar

Program Akreditasyonu Nedir?

Program Akreditasyonu; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alan için önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından ne derecede karşılanmadığını ölçen bir dış değerlendirme sürecini ifade etmektedir. Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu sorumludur. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler kapsamında yürütülmektedir.

2016 yılından itibaren YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda (Eski adıyla ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu) YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program bilgileri yer almaktadır.

Detaylı bilgi ve Program Akreditasyonu Kuruluşları için:

https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/ulusal-akreditasyon-kuruluslari

https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/uluslararasi-akreditasyon-kuruluslari

https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/tescil-suresi-devam-edenler

https://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/uluslararasi-taninan-akreditasyon-kuruluslari

NOT: Kurumsal Akreditasyon Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından halen gönüllülük esasıyla yürütülmektedir. Bu bağlamda 2020 yılında 11 ve 2021 yılında 12 üniversite bu programa dahil olmuştur. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereğince 2027 yılına kadar bütün yükseköğretim kurumlarının Kurumsal Akreditasyon Programında değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu kapsamda 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda kurumsal akreditasyonu bulunmayan yükseköğretim kurumlarının değerlendirmeleri önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olup; değerlendirme sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

22 Temmuz 2022 Cuma
Toplam 0 görüntüleme
GENEL DUYURULAR
18
Ağustos
Ziraat Çiftliğim Satış Merkezi Duyurusu
Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı Ziraat Çiftliğim ürün satış merkezinde 19.08.2022 tarihi itibariyle süt ürünleri satışa sunulacaktır.
18
Ağustos
Sabancı Giriş Kapısı Kapanma Duyurusu
Üniversitemiz Sabancı Giriş Kapısı yenileme çalışmaları nedeniyle 19.08.2022 Cuma gününden itibaren giriş ve çıkışlara kapatılacaktır. Bu tarihten itibaren diğer giriş kapılarının alternatif olarak kullanılması rica olunur. Kapının kullanı ...
16
Ağustos
Dünya Sıralamasında Üniversitemizin Büyük Başarısı
Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan “2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU)” sonuçları açıklandı. Nobel ödüllerini ve branş madalyalarını kazanan mezun ve personel sayısı, Clarivate Analytics HighlyCitedResearchers veri ...
05
Ağustos
21.06.2022 Tarihli Uçak Bakım Makinisti ve Uçuş Teknisyeni Sözlü Sınav Sonuçları
21.06.2022 tarihli Uçak Bakım Makinisti ve Uçuş Teknisyeni Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayınız.
04
Ağustos
26.04.2022 Tarihli Sözleşmeli Personel (4B) Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları
26.04.2022 Tarihli Sözleşmeli Personel (4B) Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.
04
Ağustos
Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlık Görevine Vekaleten Atama
Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanlık görevine, yeni dekan ataması yapılıncaya kadar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlke TÜRKMEN'in 04.08.2022 tarihinden itibaren vekâleten yürütmesi uygun görül ...
29
Temmuz
08/07/2022 Tarihli Sözleşmeli Personel 4/B Alım İlanı Sonuçları
08072022 Tarihli Sözleşmeli Personel 4B Alım İlanı Sonuçları İçin Tıklayınız.
29
Temmuz
21/06/2022 Tarihli Sözleşmeli Personel 4/B Alım İlanı Sonuçları
21062022 Tarihli Sözleşmeli Personel 4B Alım İlanı Sonuçları Tıklayınız.
26
Temmuz
İngilizce Yeterlilik Sınavı Kursu
Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) 'nde YDYO öğretim görevlisi Elif BARBAROS yürütücülüğünde "İngilizce Yeterlik Sınavı Kursu" 8 Ağustos 2022 tarihinde başlayacaktır. Eğitim içeriği Türkiye'deki tüm devlet ve özel üniversitelerin hazır ...
22
Temmuz
07/06/2022 Tarihli Öğretim Elemanı Alım İlanı Değerlendirme Sonuçları
07062022 Tarihli Öğretim Elemanı Alım İlanı Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.
20
Temmuz
Üniversitemiz 2022 Yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasına Göre Devlet Üniversiteleri Arası ...
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine bağlı olarak 126’sı devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere toplamda 199 üniversitede 2021-2022 öğretim yılında öğrenim gören 47.682 öğrencinin katıldığı ünivers ...
20
Temmuz
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı'na Görevlendirme
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8. maddesinin 2. fıkrası gereği Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SÖNMEZ, Merkez Müdür Yardımcılığı (Başhekim Yardımcısı) görevine, 20.07.2022 tarihinden itibaren görevlendirilmiş ...
20
Temmuz
Sözleşmeli (Ders Ücreti Karşılığında) Öğretim Görevlisi Alımı
Sözleşmeli (Ders Ücreti Karşılığında) Öğretim Görevlisi Alım için tıklayınız
08
Temmuz
TÜBİTAK-ARDEB 2022 Yılı 1. Dönem 1001 Proje Başvurularında Üniversitemiz Araştırmacılarının Başarısı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından TÜBİTAK 1001 2022 yılı 1’inci dönem sonuçları açıklandı. Erciyes Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütü ...
08
Temmuz
Sözleşmeli Personel Alım İlanı (08/07/2022 - 22/07/2022)
Sözleşmeli Personel Alım İlanı (08072022 - 22072022) için tıklayınız.
07
Temmuz
Üniversitemiz Hastanelerinde Hasta Ziyaretlerine Bayram Düzenlemesi
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği tarafından alınan karar doğrultusunda kurban bayramı nedeniyle hasta ziyareti saatlerinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre Kurban Bayramının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri, ...
07
Temmuz
Talas Restoran Duyurusu
Talas Konukevi yerleşkesinde bulunan Talas Restoran Kurban Bayramı nedeniyle 08.07.2022 -12.07.2022 tarihleri arasında hizmete kapalı olacaktır. 13.07.2022 Çarşamba günü itibariyle hizmet vermeye devam edecektir.
07
Temmuz
Yol Kapatma Duyurusu
 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri programı kapsamında 15 Temmuz Şehitler Caddesi, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 12.00 ile 15 Temmuz 2022 Cuma günü program bitimine kadar gidiş-geliş olarak araç trafiğine kapatılac ...
06
Temmuz
26/04/2022 Tarihli Sözleşmeli Personel (4B) Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları
26042022 Tarihli Sözleşmeli Personel (4b) Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız
06
Temmuz
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı kapsamında Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" 15 Temmuz 2022 tarihinde saat 11.15'de 15 Temmuz Şehitler Caddesi, 15 Temmuz A ...