×
×
Erciyes Üniversitesi Kampüs ve Öğrencimiz

Projeler
Projeler
HIZLI ERİŞİM
Projeler
Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıda listelenmiştir. Komisyon yönergede belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni projeler oluşturabilir.

Normal Araştırma Projeleri (NAP): Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Tez Projeleri: Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

Güdümlü Projeler: BAP Komisyonu'nun gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir.

Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri (ÖNAP): BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek alt yapı yatırımlarına olanak veren bütçe ile desteklenebilen projelerdir. En az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda anabilim dalları ayrı merkez olarak değerlendirilecek, ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri tercih nedeni olacaktır.

Sanayi İşbirliği Projeleri: Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin bir sanayi kuruluşu ile müşterek yürüttükleri, bütçesinin en az %50' si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan, uygulamaya yönelik projelerdir. Birinci derecede öncelik taşırlar.

Sempozyum Düzenleme Projeleri: Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı sempozyumlara yönelik projelerdir. Sağlanacak destek miktarı, sempozyumun ulusal veya uluslararası olması gibi kriterler de göz önüne alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Ancak, sağlanacak destek miktarı doktora tez projeleri için sağlanan destek miktarını geçemez. Sempozyum Düzenleme Projeleri kapsamında hangi giderlerin karşılanabileceği BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.
 
BAP - Biten Projeler