×
×
GENEL DUYURULAR
TÜBİTAK-ARDEB 2022 Yılı 1. Dönem 1001 Proje Başvurularında Üniversitemiz Araştırmacılarının Başarısı
HIZLI ERİŞİM

HABERLER
TÜBİTAK-ARDEB 2022 Yılı 1. Dönem 1001 Proje Başvurularında Üniversitemiz Araştırmacılarının Başarısı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından TÜBİTAK 1001 2022 yılı 1’inci dönem sonuçları açıklandı. Erciyes Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütücülüğü yapılacak olan sekiz proje desteklenmeye hak kazandı. Üniversitemiz ilgili dönemde;

- En çok kabul alan kurumlara göre sıralandığında 9’uncu, beş ve üzeri kabul alan kurumlar arasında başvuru kabul yüzdesine göre sıralandığında %23 oranla 8’inci, araştırma üniversiteleri arasında sıralandığında ise Sabancı ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversiteleri ile birlikte 9’uncu sırada yer almaktadır.

- Desteklenen projelerimizde en az 22 bursiyer yer alacaktır.

- Erciyes Teknoloji Transferi ve Uygulama Araştırma Merkezi (ETTOMER) Proje Destek Hizmet Birimi Koordinatörlüğü’nün TÜBİTAK 1001 2022 1’inci döneminde başvuru aşamasında ön değerlendirme (proofreading), THS formlarının doldurulması, yeşil mutabakat formu vb. süreçlerde destek verdiği yedi proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu yedi projenin beş tanesi toplamda 81 saat süren proofreading desteği almıştır. ETTOMER Proje Destek Hizmetleri Birimi Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları binasında (eski Kayseri Meslek Yüksek Okulu) proje süreçlerinize destek vermeye devam etmektedir. Proje fikirlerinizle ilgili projedestek@erciyes.edu.tr adresinden ilgili birimimize ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK 1001 2022 yılı 1’inci dönem desteklenmeye hak kazanmış projelerimiz ise şu şekildedir;

1- Proje yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Işık’ın yaptığı; Arş. Gör. Dr. Cemile Temur Çınar, Arş. Gör. Ender Şahin Çolak, Mühendis Osman Güven (Bünyan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü), Arş. Gör. Ahmet Say’ın araştırmacı ve Prof. Dr. Emine Kaya Altop (Ondokuz Mayıs Ü.), Prof. Dr. Mehmet Arslan’ın danışman olarak yer aldığı “Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Kullanılan Bazı Herbisitlere Karşı Chenopodium Album Ve Amaranthus Spp.'nin Dayanıklılık Durumunun Araştırılması” isimli proje,

2- Proje yürütücülüğünü Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tıraş’ın yaptığı; Doç. Dr. Gökhan Koçak, Doç. Dr. Kamuran Dilsiz (Bingöl Ü.), Arş. Gör. Dr. Mustafa Kandemir (Recep Tayyip Erdoğan Ü.), Prof. Dr. Sertaç Öztürk (İstinye Ü.), Dr. Ayşe Bat’ın araştırmacı ve Doç. Dr. Burak Bilki’nin (Beykent Ü.) danışman olarak yer aldığı “Gadolinyum Katkılı Su Çerenkov Dedektörü İle Nötron Etkileşim Modelinin Geliştirilmesi” isimli proje,

3- Proje yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökmen Zararsız’ın yaptığı; Prof. Dr. İsmail Koçyiğit, Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Göksülük, Doç. Dr. Halef Okan Doğan (Sivas Cumhuriyet Ü.), Doç. Dr. Onur Şenol (Atatürk Ü.), Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Korkmaz (Trakya Ü.), Dr. Öğr. Üyesi Vahap Eldem (İstanbul Ü.), Dr. Öğr. Üyesi Zafer Aydın’ın (Abdullah Gül Ü.) araştırmacı ve Prof. Dr. Jonas Axelsson’un (CLINTEC, Karolinska Institutet) danışman olarak yer aldığı “Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığının Progresyonunda Metabolomik Temelli Makine Öğrenimi Yaklaşımları İle Kişiye Özel Takip Raporunun Oluşturulması” isimli proje,

4- Proje yürütücülüğünü Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Tokyürek’in yaptığı, Prof. Dr. İbrahim Küçük ’ün danışman olarak yer aldığı “8-16. Yüzyıl Türkçe Metinlerde Astronomi, Astroloji Ve Medikal Astroloji Terimlerinin Tespiti Ve Modern Astronomi İle İlişkisinin Analizi” isimli proje,

5- Proje yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Develi’nin yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif Canbilen’in (Konya Teknik Ü.) araştırmacı olarak yer aldığı “5G ve Ötesi Haberleşme Sistemleri İçin Donanımsal Hata Dayanımı Yüksek RIS Destekli Özgün OFDM-IM Sistemlerin Tasarımı” isimli proje,

6- Proje yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses’in yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Nuri Burak Kiremitler, Prof. Dr. Hakan Usta’nın (Abdullah Gül Ü.) araştırmacı, Prof. Dr. Alper Baştürk’ün danışman olarak yer aldığı “Organik Pi-Konjüge Moleküler Mikrokristal Temelli Klonlanamayan Yüzeyler” isimli proje,

7- Proje yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazim Paşayev’in yaptığı ve Dr. Öğr. Üyesi Leyla Pasayeva, Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Üstüntağ’ın araştırmacı olarak yer aldığı “Tavuk Tüylerinden Hava Filtresi Malzemelerinin Geliştirilmesi” isimli proje,

8- Proje yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gengeç Benli’nin yaptığı ve Prof. Dr. Semra İçer, Doç. Dr. Esra Demirci, Öğr. Gör. Dr. Zehra Filiz Karaman’ın araştırmacı olarak yer aldığı “Özel Eğitim Alan ve Almayan Disleksili Çocukların Fonksiyonel MR Görüntülerinin Değerlendirilerek Hastalığın ve Özel Eğitimin Etkilerinin Kapsamlı İncelenmesi” isimli proje desteklenmeye hak kazanmışlardır.

Ayrıca Prof. Dr. Aydın Uzun, Doç. Dr. Hasan Pınar, Prof. Dr. Servet Özcan, Prof Dr. Halit Yetişir, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Kaya, Prof. Dr. Mehmet Hayta, Prof. Dr. Mustafa Çam ve Doç. Dr. Fazile Cantürk Tan farklı üniversitelerin desteklenen proje ekiplerinde yer almışlardır.

Araştırmacılarımızı ve ekiplerini tebrik eder başarıların devamını dileriz.

Rektörlük


08 Temmuz 2022 Cuma
Toplam 0 görüntüleme
GENEL DUYURULAR
30
Kasım
2024 Lojman Başvuru Duyurusu
2024 yılı için Üniversitemiz lojmanlarından yararlanmak isteyen personelin lojman başvuruları Üniversitemiz Konut Tahsis Yönergesi hükümlerine göre 1-31 Aralık 2023 günü saat 23:59’a kadar lojman.erciyes.edu.tr web adresi üzerinden alınacaktır. Onl ...
27
Kasım
Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Dekanlığı'na Vekaleten Görevlendirme
Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi dekanlık görevini yeni dekan ataması yapılıncaya kadar Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Orhan PÜSKÜLLÜ'nün vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür. Prof. Dr. Mustafa Orhan PÜSKÜLLÜ' ...
22
Kasım
14/09/2023 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları
14092023 Tarihli 4B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız
17
Kasım
Spor Bilimleri Fakültesi ''Antrenörlük Eğitimi Bölümü'' Akredite Edildi
Spor Bilimleri Derneği tarafından 15.11.2023 tarihinde yapılan Dekanlar Konseyi toplantısında akredite olan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Akredite Belgeleri Antrenörlük Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazmi SARITAŞ hocamıza ta ...
17
Kasım
Yetenek Kapısı Kariyer Danışmanlığı Modülü Duyurusu
Kariyer Danışmanlığı Hizmetine Nasıl Başvurulur? Video Linki: https:www.youtube.comwatch?v=U1F8MO1MDkc
03
Kasım
Erciyes Üniversitesi Ufuk Avrupa MSCA Bilgi Günü
Değerli Araştırmacılar, 20 Kasım 2023, Pazartesi günü saat 10.00'da TÜBİTAK uzmanlarının destekleri ile çevrimiçi Marie Sklodowska-Curie (MSCA) Bilgi Günü gerçekleştirilecektir. Toplantı programı şu şekilde planlanmıştır: Aşağıdaki linkten ka ...
16
Kasım
Turizm Fakültesi ''Turizm Rehberliği Programı'' Akredite Edildi
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’nın (YÖKAK) turizm alanında yetkilendirdiği tek kuruluş olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından yapılan akreditasyon değerlendirme süreci başarıyla tamamlanıp Turizm Rehber ...
15
Kasım
TÜBİTAK 2209 A/B Başvuruları Uzatıldı
2209 AB Başvurularının Uzatılması 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 Yılı 2.Dönem Başvuruları 20 Kasım 2023 günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Başvurular TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (https:tybs.tubit ...
14
Kasım
Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (Adep) 2024 Proje Çağrısı" Son Başvuru Tarihi Süre Uzatımı
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından "ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI (ADEP) 2024 PROJE ÇAĞRISI" son başvuru tarihi 01 Aralık 2023’e kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 
13
Kasım
ERSEM İngilizce YDS-YÖKDİL Hazırlık Kurs Duyurusu
.
08
Kasım
113. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası Sonuçlarına İstinaden Üniversitemiz Bünyesine Ataması Ya ...
113. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası Sonuçlarına İstinaden Üniversitemiz Bünyesine Ataması Yapılacak Tabip Adaylardan İstenilen Belgeler için tıklayınız
23
Ekim
Erciyes Üniversitesi V. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı
Değerli Araştırmacılar, Üniversitemiz ev sahipliğinde 30 Kasım -1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘V. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı' Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği öncelikli alanlarda iş birliği potansiyelini artırm ...
07
Kasım
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı'na Vekaleten Görevlendirme
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi dekanlık görevini yeni dekan ataması yapılıncaya kadar Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serkan ŞAHAN’ın vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür. Prof. Dr. Serkan ŞAHAN’a yeni görevinde başarılar dileriz. P ...
07
Kasım
10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bıraktığı essiz eserleri, ilkeleri ve devrimleriyle ilelebet Türk Ulusuyla yaşayacak olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü ...
06
Kasım
14/09/2023 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları
14092023 Tarihli 4B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız
06
Kasım
TENMAK Proje Destek Çağrısı
Saygıdeğer Araştırmacılar, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından Araştırma Geliştirme Projeleri Destek Programı (TAGEP) yürütülmektedir. TAGEP Destek Programının amacı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Ku ...
03
Kasım
2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenimiz Servis Güzergahları
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’nin teşrifleriyle gerçekleşecek olan Erciyes Üniversitesi “Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni”ni onurlandırmanızı dileriz. ...
01
Kasım
Bilim ve Toplum Destekleme Programları "4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" ve "4005-Yenilikçi Eğit ...
Değerli Araştırmacılar; Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan Bilim ve Toplum Destekleme Programları 2023 yılı çağrıları yayınlandı. 2023 yılı çağrı dönemi kapsamında önemli birtakım yenilikler, iyileştirmeler yapıl ...
01
Kasım
21/10/2023 Tarihli Ve 32346 Sayılı Resmi Gazete' de Yayımlanan Öğretim Üyesi Alımı İlanımızda 2012-2 ...
İlan metni için tıklayınız
01
Kasım
TÜBİTAK 1001 - Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı
Değerli Araştırmacılar; Cumhuriyetimizin tarihsel, kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamayı ve gelecek vizyonuna yeni perspektifler sunmayı amaçlayan araştırma projelerini desteklemek üzere; Araştırma Destek Programları B ...