×
×
Erciyes Üniversitesi Kampüs ve Öğrencimiz

Başvuru
HIZLI ERİŞİM

ÖSYS BAŞVURUSU
Üniversitemiz bünyesindeki Fakülte ve Yüksekokullara (lisans ve önlisans eğitimi veren birimler)  ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılır.

Yatay Geçiş Başvurusu
Diğer Üniversite öğrencilerinde Üniversitemiz yükseköğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler.
 
1-Kurumlararası Yatay Geçiş: Her yıl Temmuz ayı içerisinde Yükseköğretim Kurulu başkanlığı tarafından http://www.yok.gov.tr adresinde yayımlandıktan sonra Üniversitemiz web sayfasından (http://www.erciyes.edu.tr)  yayımlanan yatay geçiş duyurusu, kontenjanları ve başvuru takvimine göre başvurular yapılır.

2 –Ek Madde-1'e göre yatay geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
 

Yurt Dışı Başvurusu
Her yıl Haziran ayı içerisinde (Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversitemiz yükseköğretim programlarına yurt dışından öğrenci kabulü sistemi ile alınacak öğrenci kontenjanları, başvuruda istenen belgeler ve başvuru tarihleri ne ilişkin  bilgilerinin yer aldığı duyurumuz erciyes.edu.tr adresinden yayımlanmaktadır.
 
Başvurular Online yapılmaktadır.
 

Değişim Programlarına Başvuru
Erasmus Programı Başvuru
          Erasmus+ öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim programında ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
          Öğrenim hareketliliği, Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.
Farabi Değişim Programı Başvuru
          Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Farabi Değişim Programı Protokolü uyarınca başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. 
Mevlana Değişim Programı Başvuru
          Ön lisans ve lisans öğrencilerinden başvuru tarihi itibariyle 2,50/4,00 not ortalamasına sahip olanlar;
          Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden başvuru tarihi itibariyle 3,00/4,00 not ortalamasına sahip olanlar;
          Lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfını tamamlamış ve kendi bölümünde en az 1. sınıfta olanlar Mevlana Değişim Programı'na başvurabilirler.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Başvuru
          Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında atamak istedikleri araştırma görevlisi kadroları ile başvuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK'e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen atama yapılacak ÖYP araştırma görevlisi kadroları, YÖK'ün internet sitesinde ilan edilir.
          Adaylar, ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını, YÖK'ün internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar. ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle yapılır ve sonuçlar Yürütme Kurulunca onaylanmasını müteakip YÖK tarafından ilan edilir.

Yaz Okulu Başvurusu
1- Üniversitemizde Açılacak Olan Yaz Okulundan Ders Alacak Üniversitemiz Öğrencilerinin Yapmaları Gereken İşlemler;
    -Yaz Okulunda açılacak olan dersleri almak isteyen öğrencilerimiz ÖBİSİS'ten ders kayıtlarını yaptırarak, sistemde oluşan yaz okulu ücretini bankaya yatırdıktan sonra kayıtları yapılmış olacaktır.
 
2-Üniversitemizde Açılacak Olan Yaz Okulunda Ders Alacak Diğer Üniversite Öğrencilerinin Yapmaları Gereken İşlemler;
    -Diğer Üniversite öğrencilerinin Üniversitemiz yaz okulundan ders alabilmeleri için öncelikle sistemden kayıt olmaları ve ÖBİSİS'ten ders seçimlerini yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminden sonra oluşacak  yaz okulu ücretini bankaya yatırdıktan sonra kayıtları yapılmış olacaktır.
 
3- Diğer Üniversitelerde Açılacak  Olan Yaz Okullarından Ders Alacak Üniversitemiz Öğrencilerinin Yapmaları Gereken İşlemler;
    -Diğer Üniversitelerde açılacak olan yaz okullarından ders alacak olan Üniversitemiz öğrencilerinin, alacakları derslerin içeriklerini öncelikle  onaylatmaları daha sonra öğrencilik hakları bakımından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına onaylatmaları gerekmektedir. Gerekli onayları almayan öğrencilerin notları sisteme işlenmeyecektir.