×
×
Erciyes Üniversitesi Kampüs ve Öğrencimiz

Misyon - Vizyon ve Temel Değerler
Misyon - Vizyon ve Temel Değerler
HIZLI ERİŞİM
Misyon - Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Erciyes Üniversitesi;eğitim ve öğretimde çağdaş, bilgi ve teknoloji üreten, ürettiği bilgi ve teknolojiyi daima toplum yararına kullanan, çevreye ve insanlığın temel değerlerine duyarlı ve faaliyet alanlarında öncü olmayı benimsemiş bir üniversitedir.

Vizyon

Yetiştirdiği öğrencileri; bilim odaklı düşünen, sorgulayan, araştıran, ait olduğu toplumun değerlerine sadık kalarak evrensel düşünebilen özgüveni yüksek bireyler olan, mensubu olmaktan onur duyulan, eğitim, araştırma ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumu olarak, ülkemizde ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer almak

Temel Değerler

Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına bağlılık, İfade özgürlüğünün korunması ve katılımcılık, Hukukun üstünlüğüne, İnsan haklarına ve toplumsal değerlere saygı, Bilimsel etik kurallara sahip çıkma, Yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, Sürekli gelişme ortamının sağlanması, Üretilen bilgi ve hizmette kalitenin korunması, Paydaş memnuniyetinin sağlanması, Çevre bilincinin sağlanması ve Erciyes Üniversitelilik kimliğinin oluşturulması ve korunması.
Vizyon Misyon