×
×
AKADEMİK BAŞARILAR
Öğretim Üyelerimizin Ulusal ve Uluslararası Kitap Çalışmaları
HIZLI ERİŞİM

HABERLER
Öğretim Üyelerimizin Ulusal ve Uluslararası Kitap Çalışmaları

Üniversitemiz Tıp, Fen, Hukuk, Edebiyat, İlahiyat, Veteriner, Mimarlık ve Ziraat Fakültesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerimizin aşağıda listelenen ulusal kitap çalışmaları yayımlanmıştır. 

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."Legumes Biofortification" - Prof. Dr. Osman SÖNMEZ (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi), Muhammad Azhar Nadeem, Faheem Shehzad Baloch, Sajid Fiaz, Muhammad Aasim, Ephrem Habyarimana ve Nusret Zencirci

“Anadolu’nun İmarında Yarışmalar: 1930-1990” -Doç. Dr. Filiz Sönmez (Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)

"Chapter 22: Protective Textiles in Defense and Ballistic Protective Clothing"- Prof. Dr. Kadir BİLİŞİK (Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)

"Engineering Tolerance in Crop Plants Against Abiotic Stress"- Prof. Dr. Osman SÖNMEZ (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi), Shah Fahad, Shah Saud, Depeng Wang, Chao Wu, Muhammad Adnan, Muhammad Arif ve Amanullah

"Developing Climate-Resilient Crops Improving Global Food Security and Safety" -Prof. Dr. Osman SÖNMEZ (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi) Shah Fahad, Shah Saud, Depeng Wang, Chao Wu, Muhammad Adnan ve Veysel TURAN

''Heat Storage Systems for Buildings''- Doç.Dr. Doğan ERDEMİR (Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü)

"Plant Growth Regulators For Climate- Smart Agriculture" Prof. Dr. Osman SÖNMEZ (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi), Shah Fahad, Shah Saud, Depeng Wang, Chao Wu, Muhammad Adnan ve Veysel TURAN,

"Türkiye'de İç ve Dış Politikanın Geleceği Doç. Dr. Özlem Becerik Yoldaş'a Armağan", Prof. Dr. Yunus Yoldaş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi),

"Sustainable Soil and Land Management and Climate Change" -Prof. Dr. Osman SÖNMEZ (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi ), Shah Fahad, Shah Saud, Depeng Wang, Chao Wu, Muhammad Adnan ve Veysel TURAN,

“İngiliz Osmanlı İlişkileri" - Prof. Dr. Hasan Baktır ( Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

“ Exploring Borders and Boundaries in the Humanities ” - Doç. Dr. Melih Karakuzu, Prof. Dr. Hasan Baktır, Doç. Dr. Banu Akçeşme, Dr. Öğr. Üyesi Betül Ateşci Koçak ( Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

"Climate Change and Plants" - Prof. Dr. Osman SÖNMEZ (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

"Cardiovascular Eponymic Signs - Diagnostic Skills Applied During the Physical Examination" - Doç. Dr. Halil TEKİNER (Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)

"Ağır Astım ve Biyolojik Tedaviler"- Prof. Dr. İnsu Yılmaz (Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)

“Peridynamic Differential Operator for Numerical Analysis” - Doç. Dr. Mehmet Dördüncü (Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü)

"Bilimsel Gerçeklerle Apiterapi" - Prof. Dr. Sibel Silici (Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

"Osmanlı'da Sosyal Sınıf ve Kimlikler" - Prof. Dr. Kudret Altun (Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

"Yıldız Rüzgarları" - Doç. Dr. Mehmet Tanrıver (Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü)

"Demokrasi Teorisi Açısından Başkanlık / Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Demokratiklik Değeri" - Doç. Dr. Cengiz Gül (Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

"Darülhayr-i Âli" - Doç. Dr. Hikmet Zeki KAPCI (Edebiyat Fakültesi)

"
Kayseri Alevileri 1" - Kitap Editörlüğü - Doç. Dr. Ali Selçuk (Edebiyat Fakültesi  Türk Halk Bilimi Bölümü) / Dr. Öğr. Üyesi Aziz Altı (Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü) 

"Ateist Çevrelere Göre S / Zorunlu Din Dersleri" - Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş (İlahiyat Fakültesi) 

"Gelibolulu Mustafa Âli - Künhü'l-Ahbar" - Prof. Dr. Ali Çavuşoğlu (İlahiyat Fakültesi) 

"Veteriner Anestezisi" - Doç. Dr. Nusret Apaydın (Veteriner Fakültesi)

"Din Eğitimi Bilimi" - Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın (İlahiyat Fakültesi)

"Kültürlerarası Din Eğitimi Bilimi" - Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın (İlahiyat Fakültesi)

"Hz. Muhammed Devletten Medeniyete" - Prof. Dr. Şefaattin Severcan (İlahiyat Fakültesi)

"Hz. Muhammed Devletten Devlete" - Prof. Dr. Şefaattin Severcan (İlahiyat Fakültesi)

"Hz. Muhammed İslam Daveti Mekke" - Prof. Dr. Şefaattin Severcan (İlahiyat Fakültesi)

"Hz. Muhammed ve Kurtuluş Çağrısı" - Prof. Dr. Şefaattin Severcan (İlahiyat Fakültesi)

"Rü’yetullah: Akıl Ayinesinde Cemalullahı Seyreylemek" - Prof. Dr. Temel Yeşilyurt (İlahiyat Fakültesi)

"Din Eğitimi" - Prof. Dr. Süleyman Akyürek (İlahiyat Fakültesi)

"Din Öğretimi Yöntemleri" - Prof. Dr. Süleyman Akyürek ve Doç. Dr. Mehmet Korkmaz (İlahiyat Fakültesi)

"Sözlükbilim ve Tefsir -Tehzîbü’l-Lüga Örneği" - Doç. Dr. Mustafa Karagöz (İlahiyat Fakültesi)

"Osmanlı’nın Son Döneminden Nahve Dair Üç Eser" - Doç. Dr. Abdülkadir Bayam (İlahiyat Fakültesi)

"Arap Dilinde Gazap" - Doç. Dr. Abdülkadir Bayam (İlahiyat Fakültesi)

"Sicilya’da Hadis" - Doç. Dr. Süleyman Doğanay (İlahiyat Fakültesi)

"Kindi’den Cürcani’ye İslam Felsefesi ve Kelamda Zaman" - Doç. Dr. Murat Serdar (İlahiyat Fakültesi)

"Çağdaş Bir Tecvid Denemesi" - Dr. Ögr. Ömer Özbek (İlahiyat Fakültesi)

"Karşılaştırmalı Kıraat İlmi Meseleleri" - Dr. Ögr. Ömer Özbek (İlahiyat Fakültesi)

"Medya ve İslamofobi" - Araştırma Görevlisi Dr. Derviş Dereli (İlahiyat Fakültesi)

"Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar" - Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın, Doç. Dr. Cemil Osmanoğlu ve Dr. Ögr. Ömer Özbek (İlahiyat Fakültesi)

"Medya ve İslamofobi" - Araştırma Görevlisi Dr. Derviş Dereli (İlahiyat Fakültesi)

"İlim ve Eğitim Ahlakı" / Muhammed b. Mesud et-Tarnabati / "Buluğu Aksa’l-Meram" - Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın (İlahiyat Fakültesi)

"el-Fevaidu’l-Hakaniyye" / Şirvani - Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Dr. Öğr. Üyesi Salih Yalın, Doç. Dr. Davut İltaş, Prof. Dr. Yunus Apaydın, Prof. Dr. Yavuz Fırat, Dr. Ogr. Üyesi Osman Bayder ve Öğr.Gör. Dr. Hakkı Tekin (İlahiyat Fakültesi)

"Metafiziğe Giriş" / Molla Sadra / "Kitabu’l-Meşa’ir" - Prof. Dr. A. Kamil Cihan ve Dr. Salih Yalın (İlahiyat Fakültesi)

"İlimleri Mertebeleri" / İbn Hazm - Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan (İlahiyat Fakültesi)

"Ateşin Mürekkebi" / Katharine Branning - Prof. Dr. Ali Çavuşoğlu (İlahiyat Fakültesi)

"Delaletü’l-Hairin" / İbn Meymun - Dr. Osman Bayder, Dr. Özcan Akdağ (İlahiyat Fakültesi)

"İslam İnancının Ana Umdeleri" / Ebu’l-Berekat en-Nesefi’nin el-Umde - Prof. Dr. Temel Yeşilyurt (İlahiyat Fakültesi)

"Beş Risale" / İbn Hazm - Doç. Dr. Murat Serdar (İlahiyat Fakültesi) 

‘‘Paramedik”- Dr. Mehmet DOĞAN (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)


04 Haziran 2021 Cuma
Toplam 0 görüntüleme
DİĞER AKADEMİK BAŞARILAR